مرجع دانلود کتاب آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 54001590 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 13.94 % (7528875)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 16.09 % (8691105)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 58.97 % (31846403)
 Opera: OperaOperaOpera 2.291 % (1237691)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (149)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (178)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.165 % (3329465)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.532 % (1367724)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 44.11 % (23820446)
 Linux:LinuxLinuxLinux 10.99 % (5935442)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.672 % (1983279)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (542)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.814 % (26)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 3.703 % (2)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.851 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 5.555 % (3)
 AIX:AIXAIXAIX 5.555 % (3)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 41.22 % (22261846)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 711
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 3895
 موضوعات فعال : 121
 نظرات و پيشنهادات : 2197
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 3
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 3