مرجع دانلود کتاب آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 51640956 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 14.44 % (7461902)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 16.56 % (8555340)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 57.66 % (29776518)
 Opera: OperaOperaOpera 2.373 % (1225455)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (143)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (174)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 6.384 % (3296858)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.564 % (1324566)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 45.39 % (23441470)
 Linux:LinuxLinuxLinux 10.91 % (5637252)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.594 % (1856013)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (541)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 5.034 % (26)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 3.872 % (2)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.936 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 5.809 % (3)
 AIX:AIXAIXAIX 5.809 % (3)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 40.09 % (20705645)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 708
 نويسنده فعال : 3
 مطالب و مقالات موجود : 3619
 موضوعات فعال : 121
 نظرات و پيشنهادات : 1934
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 3
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 3