Deprecated: Usage of short open tag مرجع دانلود کتاب
مرجع دانلود کتاب: درمان

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

دانلود کتاب اصول مربوط به كاهش تقاضا اپيدميولوژي، پيشگيري و درمان - برنامه بين المللي كنترل موادمخدر سازمان ملل

 • بازدید: 3108
 • تاریخ: شنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1393
 • موضوع: سلامت


عنوان:  اصول مربوط به كاهش تقاضا اپيدميولوژي، پيشگيري و درمان

نویسنده: برنامه بين المللي كنترل موادمخدر سازمان ملل
(گزارش جهاني موادمخدر 2000)

مترجم: اداره كل روابط بين الملل دبيرخانه ستاد

تعداد صفحات: 

زبان: فارسی

نوع فایل: PDF

حجم: 1.17 مگابایت


توضیحات:
 
هدف اين اثر 1، تجزيه و تحليل سه ستون اصلي برنامه هاي كاهش تقاضا يعني اپيدميولوژي (روش و بررسي هاي مربوطه)، پيشگيري و درمان است. اغلب بررسي هايي كه تاكنون در اين زمينه به عمل آمده، در كشورهاي صنعتي , يعني كشورهاي آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و استراليا انجام گرفته است. اين امر به اين دليل بوده كه اين كشورها سهم بيشتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه در رابطه با اعتياد به موادمخدر و مشكلات مربوط به امراض ناشي از موادمخدر داشته اند. بيشترين سرماي هگذاري هايي كه در رابطه با مطالعات سيستماتيك در خصوص درك معضل اعتياد و براي اجراي برنامه هاي پيشگيري و درمان در دهه اخير به عمل آمده، توسط ايالات متحده آمريكا صورت گرفته است. سرمايه گذاري هاي مربوط به برنامه هاي كاهش تقاضا اعم از مطالعات، پيشگيري و درمان در سطح كشور آمريكا از 9/ 0 ميليارد دلار در سال 1985به 6/ 5 ميليارد دلار در سال 1999 رسيد كه اين مقدار برابر 20 دلار به ازاي هر نفر در اين كشور بود كه بر اساس استانداردهاي جهاني، رقم بسيار بالايي محسوب مي شود. اين رقم برابر يك سوم كليه هزينه هايي است كه در زمينه مبارزه با موادمخدر در اين كشور صورت مي گيرد. حتي با در نظر گرفتن ميزان تورم، سرمايه گذاري هايي كه در بخش كاهش تقاضا بين سا لهاي 1985 تا 1999 صورت گرفته، بيش از چهار برابر افزايش داشته است. به موازات افزايش سرمايه گذاري ها در اين زمينه، سوء مصرف موادمخدر اعم از شيوع سالانه و نيز مصرف كنوني كليه موادمخدر آن گونه كه در بررسي سالانه خانواده ها نشان داده شده، 40 درصد كاهش داشته است. سوء مصرف كوكايين در طول سال هاي 1985 تا 1999 تا 70 درصد كاهش داشته است . تعداد مصرف كنندگان كنوني موادمخدر غير مجاز (حداقل يك بار مصرف در ماه قبل از بررسي ) 3/ 23 ميليون نفر در سال 1985 به 6/ 13 ميليون نفر درسال1998 كاهش يافت. تعداد كنوني سوء مصرف كنندگان كوكايين از 7/ 5 ميليون نفر در سال 1985 به 8/ 1 ميليون نفر در سال 1998 كاهش يافته است. بررسي ملي خانواد هها در سال 1999 نشان داد كه 7 درصد جمعيت 12 سال به بالا، درماه گذشته موادمخدر مصرف كرد هاند كه نسبت به 1/ 12 درصد در سال 1985 كاهش داشته است. نسبت جمعيتي كه در ماه پيش از انجام بررسي، كوكايين مصرف كرده بودند از 3 درصد در سال 1985 به 8/ 0 درصد در سال 1999 كاهش داشته است. اگر چه تغيير رفتار انسا نها به دليل عوامل گوناگون رخ م يدهد, ليكن مطالعات عميقي كه در اين رابطه صورت گرفته نشان مي دهد تلاش هاي عظيم به عمل آمده در زمينه كاهش تقاضا، نقش مهمي را در رابطه با جلوگيري از سوء مصرف موادمخدر ايفا نموده است. از آن جا كه الگوي سوءمصرف مواد از يك كشور به كشور ديگر ( و در اغلب مواقع در داخل يك كشور) متغير است، طراحي و اجراي يك برنامه واحد در زمينه پيشگيري و درمان كار ساز نخواهد بود. اين امر در خصوص اجراي برنامه اي تبيين شده براي كشورهاي صنعتي كه در كشورهاي درحال توسعه اجرا مي شود، بيشتر عينيت پيدا مي كند. حتي اگر برنامه اي در يك كشور بخصوص موفق عمل كند، براي استفاده در كشوري ديگر، بايستي حتما با شرايط فرهنگي و اجتماعي آن كشور به دقت جرح و تعديل گردد. با توجه به معضل روبه رشد سوء مصرف موادمخدر در بسياري از كشورهاي در حال رشد،هنوز به مطالعه بيشتر در خصوص شناسايي عوامل ويژه تاثيرگذار بر تقاضاي موادمخدر نياز است. با توجه به اين امر، UNDCP با همكاري ساير شركاي خود درصدد توسعه تعدادي برنامه هاي نمونه در زمينه پيشگيري و درمان بوده كه با توجه به تفاوت هاي منابع و شرايط محلي طراحي شد ه اند.

دانلود کتاب

دانلود کتاب درمانهاي زيبايي دندانپزشكي لامينيت ونير چيني - دكتر سيد حسن رجالي

 • بازدید: 3975
 • تاریخ: چهارشنبه، 9 مرداد ماه، 1392
 • موضوع: پزشکی


عنوان: درمانهاي زيبايي دندانپزشكي لامينيت ونير چيني

نویسنده: دكتر سيد حسن رجالي

مترجم: -

تعداد صفحات: 33

زبان: فارسی

نوع فایل: PDF

حجم: 1.26 مگابایت

 


توضیحات:
این جزوه الکترونیک برای آشنائی عموم مردم با دندانپزشکی زیبائی توسط دکتر سید حسین رجالی تهیه شده است.در این جزوه  با کمک عکس های واقعی از بیماران درمان شده ،رمینه آشنائی خوانندگان با این درمان های مدرن دندانپزشکی حاصل گشته است.اگر قصد انجام درمان زیبائی دندانپزشکی دارید ویا اگر از فرم لبخند خود راضی نیستید و می خواهید روشی برای زیباتر شدن آن پیدا کنید حتما" این جزوه را بخوانید.

دانلود کتاب

دانلود کتاب آداب طب و پزشکی در اسلام - علامه سید جعفر مرتضی عاملی

 • بازدید: 6056
 • تاریخ: جمعه، 10 خرداد ماه، 1392
 • موضوع: مذهبی


عنوان: آداب طب و پزشکی در اسلام

نویسنده: علامه سید جعفر مرتضی عاملی

مترجم: 

تعداد صفحات: 108

زبان: فارسی

نوع فایل: PDF

حجم:  1.5 مگابایت


توضیحات:
آداب‌ طب‌ و پ‍زش‍ك‍ی‌ در اس‍لام‌ ت‍رج‍م‍ه‌ آداب‌ ال‍طی‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام
شامل: مقدمه دفتر ، مقدّمه مؤ لف ، ديباچه مترجم ، بخش اوّل : تاريخ پزشكى ، يادآورى : ، فصل اوّل : پزشكى پيش از اسلام ، فصل دوّم : پزشكى در دوره اسلامى (قرنهاى اوّل و دوّم هجرى ) ، فصل سوّم : پزشكى يكى از مظاهر تمدن ، فصل چهارم : بيمارستانها ، بخش دوّم : اخلاق پزشكى در اسلام ، فصل اوّل :مسؤ وليت پزشكى ، فصل دوّم : دانشجوى رشته پزشكى ، فصل سوّم : پزشك و درمان ، فصل چهارم : پرستارى و بيمارستان ، فصل پنجم : عيادت بيمار ، بخش سوّم : بهداشت و سلامتى ، توجه : ، فصل اوّل : مقدّمات ، فصل دوّم : مسواك و خلال كردن ، سخن پايانى ، فهرست منابع و مآخذ.

دانلود کتاب

دانلود کتاب سافت سوکت الاستومری و ژلی مورد استفاده در پروتز اندام تحتانی - شاهین همایی گهر

 • بازدید: 4046
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  سافت سوکت الاستومری و ژلی  مورد استفاده در پروتز اندام تحتانی

  نویسنده:  شاهین همایی گهر

    مترجم: 

    تعداد صفحات:  86

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:   596 کیلوبایت

 
 

توضیحات:

دانلود کتاب

دانلود کتاب پیشگیری از مشکلات پزشکی ثانویه - دانشگاه آلبامای بیرمینگهام

 • بازدید: 5082
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  پیشگیری از مشکلات پزشکی ثانویه

  نویسنده:  دانشگاه آلبامای بیرمینگهام

    مترجم:  رضا امینی

    تعداد صفحات:  52

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:    1.2 مگابایت

 
 

توضیحات:
استخوان پشت اولین حامی تنهٔ آدمی است. استخوان پشت از تعدادی استخوان که همانند آجرهای ساختمان یکی بر روی دیگری قرار می‌گیرند، تشکیل یافته است. این استخوان‌های کوچک، مهره نامیده می‌شوند. نخاع از میان این مهره‌ها عبور می‌کند. پس استخوان پشت حفاظت از نخاع را نیز برعهده دارد.نخاع چیست؟ نخاع بخشی از سیستم عصبی تنه است که شبیه یک‌دسته سیم تلفن می‌باشد و با عبور از میان پشت، از مغز به سمت باسن پائین می‌رود. طول آن در افراد با قدهای مختلف، فرق می‌کند؛ اما به‌طور متوسط در حدود هشتاد سانتی‌متر است. عصب‌های فراوان در نخاع، آن را شبیه کابل مخابراتی حاوی تعداد بسیاری سیم تلفن می‌کند. پس یک آسیب نخاعی ممکن است در هر محلی اتفاق بیفتد، یعنی، از گردن تا باسن احتمال بروز آسیب نخاعی می‌رود. نه تنها شکل نخاع مثل یک کابل مخابراتی است، بلکه عملکردش نیز شباهت فراوانی به آن دارد. نخاع پیام‌هائی را به بخش‌های مختلف می‌برد و از آنجا به مغز باز می‌گرداند و یا بین قسمت‌های مختلف، ارتباط ایجاد می‌نماید.مغز نیز همچون یک رایانه دستورات و پیام‌ها را مرتب ساخته و به محل خاص خود ارسال می‌کند؛ بسیاری از این پیام‌ها و دستورات از طریق نخاع انتقال می‌یابند.

دانلود کتاب

دانلود کتاب مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر - پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران

 • بازدید: 4150
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر

  نویسنده:  پژوهشکده ملی  مواد مخدر ایران

    مترجم: 

    تعداد صفحات:  56

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:   372 کیلوبایت

 
 

توضیحات:

دانلود کتاب

دانلود کتاب ناباروری مردان - محمدفر

 • بازدید: 6634
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  ناباروری مردان

  نویسنده:  محمدفر

    مترجم: 

    تعداد صفحات:  8

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:   226 کیلوبایت

 
 

توضیحات:

دانلود کتاب

دانلود کتاب ناباروری و اختلالات نعوظی - امیر محسن ضیایی و محمد دایمی

 • بازدید: 6930
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  ناباروری و اختلالات نعوظی

  نویسنده:  امیر محسن ضیایی و محمد دایمی

    مترجم: 

    تعداد صفحات:  86

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:   889 کیلوبایت

 
 

توضیحات:

دانلود کتاب

دانلود کتاب نیمکره چپ و راست مغز

 • بازدید: 11234
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  نیمکره چپ و راست مغز

  نویسنده: 

    مترجم: 

    تعداد صفحات:  2

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:   89 کیلوبایت

 
 

توضیحات:

دانلود کتاب

دانلود کتاب عفونتهای مجاری ادراری - پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

 • بازدید: 6205
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  عفونتهای مجاری ادراری

  نویسنده:  پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

    مترجم: 

    تعداد صفحات:  79

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:   439 کیلوبایت

 
 

توضیحات:

دانلود کتاب

دانلود کتاب الگوهای مصرف و مشکلات تغذیه

 • بازدید: 6349
 • تاریخ: سه شنبه، 28 شهريور ماه، 1391
 • موضوع: پزشکی

   عنوان:  الگوهای مصرف و مشکلات تغذیه

  نویسنده: 

    مترجم: 

    تعداد صفحات:  69

    زبان:  فارسی

    نوع فایل:  PDF

    حجم:   341 کیلوبایت

 
 

توضیحات:

دانلود کتاب